Ważne cechy pieniądzaO pieniądzach możemy mówić zarówno z perspektywy ich ekonomicznej funkcji, jak i społecznej. Warto jednak dodać kilka słów na temat ich cech, bez których środek płatności nie mógłby być określany jako pieniądz.

Pierwszą ważną cechą pieniądza jest to, że istnieje możliwość jego wymiany na dowolny towar lub usługę. W tym przypadku można mówić o zastępowalności pieniądza.

Dodatkowo pieniądz cechuje się podzielnością, czyli dana jednostka pieniężna może zostać podzielona na jeszcze mniejsze. Banknot o wartości 100 zł możemy podzielić na 10 zł, ten z kolei na złotówki i w dalszej kolejności na 10 groszy i na 1 grosz. Co ważne pieniądze o takim samym nominale muszą mieć taka samą wartość.

Pieniądz powinien wyróżniać się również trwałością, czyli utrzymywać daną wartość przez długi czas i tym samym nie ulegać niszczeniu i zepsuciu w sensie ekonomicznym. Powinien być także wykonany z takiego materiału, który jest w stanie przetrwać w nienaruszonym stanie przez wiele lat.

Istotną właściwością pieniędzy jest ich rozpoznawalność. Dodatkowo pieniądze muszą być tak zabezpieczone, aby ich fałszowanie stało się niemożliwe, gdyż w wyniku takich praktyk tracą one na wartości. Pieniądz jest rozpoznawany poprzez specjalne znaki graficzne, które utrudniają tym samym jego podrobienie.