content top

Monety

Monety

Przyjmuje się, że twórcami pierwszych monet, jakie trafiły do obiegu byli Fenicjanie, którzy niemal do perfekcji opanowali technikę wytopu brązu i wykonywania z niego różnorodnych wyrobów. Pewna grupa naukowców jest jednak zdania, że to Grecy, a nie Fenicjanie przyczynili się do produkowania monet w formie zbliżonej do tej, jaką obecnie znamy. Według nich świadczą o tym znaleziska z VII w p. n. e. w Lidii, czyli na trenach...

Czytaj dalej

Papierowy pieniądz

Papierowy pieniądz

Monety przez wiele wieków stanowiły podstawowy środek płatniczy. Jeszcze w późnym średniowieczu były bardzo popularne. Z czasem bicie monety osiągnęło taki poziom, że zaczęło brakować kruszcu i tym samym wytwarzanie monet stało się dość kosztowną praktyką. Ci, którzy posiadali pewne ilości srebra i złota postanowili zastawiać je w depozycie u złotników. Złotnik wystawiał osobie oddającej złoto stosowny kwitek,...

Czytaj dalej
content top