Pierwotne pieniądzeW przypadku kultur i społeczeństw pierwotnych trudno jest mówić o pieniądzach jako środku wykorzystywanym w wymianie gospodarczej.

Główny sposobem na pozyskiwanie różnorodnych dóbr była wymiana towarów.Dany przedmiot był wymieniany za inny, ale niekoniecznie o takich samych własnościach i identycznej wartości.

Z czasem uznano, że wymiana towar-towar nie zawsze jest sprawiedliwa, gdyż dany przedmiot mógł przedstawiać większą wartość od drugiego. Zaczęto więc zmierzać w takim kierunku, aby choć w pewnym stopniu ograniczyć bezpośrednią wymianę towarów.

Ktoś, kto chciał zdobyć jakiś towar, już nie wymieniał go na inny, ale „płacił”sprzedawcy za dane dobro solą, zbożami, mięsem lub skórami, które przedstawiały dla ludzi pierwotnych dużą wartość.

Towary te okazywały się być niezbędne, a więc szybko stały się pewnego rodzaju środkiem płatniczym. Co ważne,  w tym przypadku możemy już mówić o kupnie i sprzedaży, które zbliżone są w pewnym stopniu do tego, co znamy dziś. Wymiana ewoluowała w kupno i sprzedaż, a produkty konsumpcyjne można śmiało uznać za pierwszą wersję pieniędzy.

Pierwsze pieniądze określane były jako płacidła, a naukowcom udało się określić ponad 100 ich rodzajów. W czasach pierwotnych popularnymi płacidłami poza produktami spożywczymi były muszle, głównie na terenach dzisiejszych Chin, Indii oraz w nadmorskich regionach Afryki. Na terenach, gdzie kilka wieków później powstał Rzym, często stosowanym środkiem płatniczym było bydło. Według archeologów Słowianie także „płacili” bydłem za interesujące ich towary.