content top

Pieniądz z punktu widzenia ekonomii

Pieniądz z punktu widzenia ekonomii

Pieniądze pod każdą postacią odgrywały ogromną rolę. Tak jest oczywiście do tej pory. Na pieniądze możemy spojrzeć z perspektywy ekonomicznej oraz społecznej. Pieniądz pełni kilka ważnych funkcji ekonomicznych. Wśród nich możemy wymienić funkcje: cyrkulacyjną, obrachunkową, płatniczą oraz tezauryzacyjną. Jeśli chodzi o funkcję cyrkulacyjną to pieniądz w tym sensie stanowi powszechnie akceptowany i stosowany...

Czytaj dalej

Monety

Monety

Przyjmuje się, że twórcami pierwszych monet, jakie trafiły do obiegu byli Fenicjanie, którzy niemal do perfekcji opanowali technikę wytopu brązu i wykonywania z niego różnorodnych wyrobów. Pewna grupa naukowców jest jednak zdania, że to Grecy, a nie Fenicjanie przyczynili się do produkowania monet w formie zbliżonej do tej, jaką obecnie znamy. Według nich świadczą o tym znaleziska z VII w p. n. e. w Lidii, czyli na trenach...

Czytaj dalej

Nowy pieniądz bezgotówkowy

Nowy pieniądz bezgotówkowy

Kiedy banknoty przyjęły się na dobre, bynajmniej nie poprzestano na wprowadzaniu kolejnych rozwiązań w dziedzinie płatności. Ci, którzy byli zamożni i posiadali ogromne ilości banknotów w swych domach, niekoniecznie czuli się z tym bezpiecznie. Dlatego też część z nich postanowił „oddawać” swoją gotówkę na przechowanie do banku. Suma przeznaczona do przechowywania w banku była zapisywana na specjalnym rachunku...

Czytaj dalej

Podsumowanie

Podsumowanie

Pieniądz od początku, kiedy ludzie zaczęli go używać wielokrotnie zmieniał swoją formę. Płacidła zostały zamienione na kruszec, te z kolei na monety, które zastąpiono kwitami i banknotami a obecnie kończąc na pieniądzu elektronicznym. Pomimo tych wielu zmian jego podstawowe funkcje i właściwości od wieków pozostają takie same. Jest to główny środek płatniczy oraz miernik wartości towarów oraz usług. Można...

Czytaj dalej

Pieniądze i wszystko jasne

Pieniądze i wszystko jasne

Pieniądz można zdefiniować jako towar, który w oparciu o powszechną zgodę został uznany za środek wykorzystywany w wymianie gospodarczej. W pieniądzu zostają tym samy wyrażone ceny, ale także wartość innych produktów wymiany gospodarczej. Obecnie uznaje się, że pieniądz, aby został za taki uznany, musi się składać się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest jednostka pieniężna lub też inaczej jednostka monetarna...

Czytaj dalej

Pieniądze a społeczeństwo

Pieniądze a społeczeństwo

Pieniądze od zawsze wzbudzały ludzkie pożądanie i wpływały na zachowanie wielu ludzi. Nic w tym dziwnego, gdyż pieniądze są symbolem tego, co człowiek potrzebuje w życiu. W nich wyrażane są bowiem pragnienia i potrzeby. U większości ludzi chęć posiadania pieniędzy wiąże się z inicjowaniem wielu czynności i zadań, których efektem będą właśnie pieniądze. Zatem mogą one pełnić funkcje motywacyjną, gdzie celem...

Czytaj dalej
content top