Pieniądze i wszystko jasne

Pieniądz można zdefiniować jako towar, który w oparciu o powszechną zgodę został uznany za środek wykorzystywany w wymianie gospodarczej. W pieniądzu zostają tym samy wyrażone ceny, ale także wartość innych produktów wymiany gospodarczej. Obecnie uznaje się, że pieniądz, aby został za taki uznany, musi się składać się z trzech elementów.

www.workuta.pl

Pierwszym z nich jest jednostka pieniężna lub też inaczej jednostka monetarna – waluta obowiązująca w danym państwie. Po drugie, o pieniądzu możemy mówić dopiero w  kontekście sumy pieniężnej, która określana jest poprzez jednostki pieniężne będące zmaterializowane pod postacią znaków pieniężnych. Po trzecie, składową pieniądza jest znak pieniężny emitowany przez dane państwo, na którego podstawie można dookreślić jaką ilością pieniędzy dysponuje okaziciel.

Można śmiało powiedzieć, że historia pieniądza jest bardzo bogata. Na przestrzeni wielu wieków zmieniał swoją postać, co było głównie związane z potrzebami ludzi i ich wymaganiami. Niewątpliwie pieniądz kształtował świat i nadal nim kieruje.

Pieniądze dzielone są na dwa rodzaje. Możemy mówić o pieniądzach zdawkowych, czyli gotówkowych, a wśród nich  wymienić kruszec, monety i banknoty. Drugi rodzaj to pieniądz bezgotówkowy, inaczej określany jako rozrachunkowy. W tym przypadku jest mowa o wekslach, czekach, bonach oraz tak popularnych kartach płatniczych i kredytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *