Pieniądz z punktu widzenia ekonomii

Pieniądze pod każdą postacią odgrywały ogromną rolę. Tak jest oczywiście do tej pory. Na pieniądze możemy spojrzeć z perspektywy ekonomicznej oraz społecznej. Pieniądz pełni kilka ważnych funkcji ekonomicznych. Wśród nich możemy wymienić funkcje: cyrkulacyjną, obrachunkową, płatniczą oraz tezauryzacyjną.

Jeśli chodzi o funkcję cyrkulacyjną to pieniądz w tym sensie stanowi powszechnie akceptowany i stosowany środek wymiany w przypadku transakcji, czyli kupna i sprzedaży. Dzięki pieniądzom obie te transakcje zostały oddzielone od siebie. W danym czasie można sprzedać jakiś towar lub daną usługę, a za pieniądze uzyskane w wyniku transakcji nabyć coś w innym czasie i miejscu.

Natomiast funkcja obrachunkowa pieniądza sprowadza go do poziomu miernika towarów pod względem ich wartości. Pieniądz pozwala określić i dokładnie wyrazić wartość danego towaru lub jakiejś usługi. Wartość ta przyjmuje postać cen, która to zostaje wyrażona w jednostkach pieniężnych.

Pieniądze pełnią także funkcje płatniczą, czyli wykorzystywane są jako środki płatnicze w transakcjach kupna i sprzedaży oraz podczas pokrywania różnorodnych zobowiązań finansowych. Wśród zobowiązań finansowych można wymienić m.in. opłaty, kredyty, pensje pracownicze, podatki.

W przypadku, kiedy pieniądze uzyskane w wyniku sprzedaży jakiegoś towaru lub usługi nie są dalej wydawane, możemy mówić o tezauryzacyjnej funkcji pieniądza, czyli ich przechowywaniu lub oszczędzaniu. Oszczędzanie pieniędzy jest o wiele łatwiejsze niż gromadzenie towarów. Pieniądze bowiem zawsze możemy na nie wymienić, czyli wykorzystać jak środek płatniczy.

www.izabelakopec.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *