content top

Pieniądz z punktu widzenia ekonomii

Pieniądz z punktu widzenia ekonomii

Pieniądze pod każdą postacią odgrywały ogromną rolę. Tak jest oczywiście do tej pory. Na pieniądze możemy spojrzeć z perspektywy ekonomicznej oraz społecznej. Pieniądz pełni kilka ważnych funkcji ekonomicznych. Wśród nich możemy wymienić funkcje: cyrkulacyjną, obrachunkową, płatniczą oraz tezauryzacyjną. Jeśli chodzi o funkcję cyrkulacyjną to pieniądz w tym sensie stanowi powszechnie akceptowany i stosowany...

Czytaj dalej

Pieniądze a społeczeństwo

Pieniądze a społeczeństwo

Pieniądze od zawsze wzbudzały ludzkie pożądanie i wpływały na zachowanie wielu ludzi. Nic w tym dziwnego, gdyż pieniądze są symbolem tego, co człowiek potrzebuje w życiu. W nich wyrażane są bowiem pragnienia i potrzeby. U większości ludzi chęć posiadania pieniędzy wiąże się z inicjowaniem wielu czynności i zadań, których efektem będą właśnie pieniądze. Zatem mogą one pełnić funkcje motywacyjną, gdzie celem...

Czytaj dalej
content top