Pieniądz z punktu widzenia ekonomii

admin

Pieniądze pod każdą postacią odgrywały ogromną rolę. Tak jest oczywiście do tej pory. Na pieniądze możemy spojrzeć z perspektywy ekonomicznej oraz społecznej. Pieniądz pełni kilka ważnych funkcji ekonomicznych. Wśród nich możemy wymienić funkcje: cyrkulacyjną, obrachunkową, płatniczą oraz tezauryzacyjną. Jeśli chodzi o funkcję cyrkulacyjną to pieniądz w tym sensie stanowi powszechnie […]

Monety

admin

Przyjmuje się, że twórcami pierwszych monet, jakie trafiły do obiegu byli Fenicjanie, którzy niemal do perfekcji opanowali technikę wytopu brązu i wykonywania z niego różnorodnych wyrobów. Pewna grupa naukowców jest jednak zdania, że to Grecy, a nie Fenicjanie przyczynili się do produkowania monet w formie zbliżonej do tej, jaką obecnie […]

Nowy pieniądz bezgotówkowy

admin

Kiedy banknoty przyjęły się na dobre, bynajmniej nie poprzestano na wprowadzaniu kolejnych rozwiązań w dziedzinie płatności. Ci, którzy byli zamożni i posiadali ogromne ilości banknotów w swych domach, niekoniecznie czuli się z tym bezpiecznie. Dlatego też część z nich postanowił „oddawać” swoją gotówkę na przechowanie do banku. Suma przeznaczona do […]

Podsumowanie

admin

Pieniądz od początku, kiedy ludzie zaczęli go używać wielokrotnie zmieniał swoją formę. Płacidła zostały zamienione na kruszec, te z kolei na monety, które zastąpiono kwitami i banknotami a obecnie kończąc na pieniądzu elektronicznym. Pomimo tych wielu zmian jego podstawowe funkcje i właściwości od wieków pozostają takie same. Jest to główny […]

Pieniądze i wszystko jasne

admin

Pieniądz można zdefiniować jako towar, który w oparciu o powszechną zgodę został uznany za środek wykorzystywany w wymianie gospodarczej. W pieniądzu zostają tym samy wyrażone ceny, ale także wartość innych produktów wymiany gospodarczej. Obecnie uznaje się, że pieniądz, aby został za taki uznany, musi się składać się z trzech elementów. […]

Papierowy pieniądz

admin

Monety przez wiele wieków stanowiły podstawowy środek płatniczy. Jeszcze w późnym średniowieczu były bardzo popularne. Z czasem bicie monety osiągnęło taki poziom, że zaczęło brakować kruszcu i tym samym wytwarzanie monet stało się dość kosztowną praktyką. Ci, którzy posiadali pewne ilości srebra i złota postanowili zastawiać je w depozycie u […]